Esteet tulpan käytölle

1. Tulppaa ei voi asentaa, jos reikään on ennestään sijoitettu pintaveden estoon tarkoitettu vuorausputki

2. Kun uppopumppu on juuttunut kiinni, eikä putkea saada vedettyä ylös tulpan asennussyvyyden edellyttämää määrää.

3. Porareikä, johon kaikki vesi tulee pinnasta, ei korjaannu tulpalla.

4. Jos tiedetään kallion laadun olevan ruhjeista, ei tulppa ehkä pidä, vaan vesi koukkaa jostakin tulpan ohi. Myös tulpalla on sama kiinnijuuttumisen vaara kuin uppopumpulla, jos kiviä tippuu päälle.

5. Vesiposti tai käsikäyttöisen pumpun yhteydessä tarvitaan erillinen pieni painesäiliö, josta tuodaan paine tulppaan. Tulppa vaatii 2 kg/cm² ylipaineen tulpan päällä olevan vesipatsaan aiheuttaman paineen (esim. 10 m vesipatsas vastaa 1 kg/cm², joten15 m:n syvyyteen asennettu tulppa tarvitsee säiliön, jossa veden ylin paine on säädetty yli 3,5 kg/cm²).

6. Reikä, jonka läpimitta on yli 140 mm tarvitsee kumisen lisävaipan, tai jos tulppa asennetaan 15 m syvemmälle, tarvitaan korotettu paine ( ks. kohta 5) maksimi paine 5 kg/cm2.

.


s