Milloin pintavesitulppaa tarvitaan

Kun tulva tai rankkasateiden aikana vedenpinta nousee porakaivon pintasuojaputken yli päästäen suodattamatonta raakaa vettä porareikään, se voidaan estää tulpalla.

Myös jos veden laatu porakaivossa on hyvää talvella maan ollessa jäässä ja kesän kuivina aikoina tai vettä juoksuttamalla laatu paranee. Tästä päätellen on todennäköistä, että kaivoon pääsee jostakin huonolaatuista vettä. Kallioperän pintakerrokset ovat yleensä monen metrin matkalta täynnä rakoja (hiushalkeamia), jotka yläpuolella oleva kasvillisuus on yleensä tukkinut.
Tilanne saattaa muuttua, jos ympäristössä on tehty maansiirtolouhintatöitä tai jos jostakin luonnon aiheuttamasta syystä halkeama avautuu.
Pienikin määrä huonolaatuista vettä valuessa (muutaman litran vuoto tunnissa on iso määrä vuorokaudessa) porareikään painuu pohjaveden pinnan tasoon ja leviää pohjavettä tuottavaan halkeamaverkostoon pilaten hyvälaatuisen veden.
Porpal huoltovapaita pintavesitulppia on asennettu jo yli 10 vuoden ajan, ja näin on saatu pintavesihaitta pois.

 s